Retningslinjer for virksomheders brug af RatePanel

DECEMBER 2014

Disse retningslinjer gælder for enhver brug af virksomheder og organisationer af RatePanel's produkter og tjenester.

1 Invitere brugere til at indsende anmeldelser af virksomheden

Når virksomheden sender invitationer ud til sine kunder ("Bruger", "brugere", afhængigt af omstændighederne) og beder dem om at gennemgå virksomheden på RatePanel, skal virksomheden overholde følgende ufravigelige regler. Reglerne gælder, uanset om invitation e-mails sendes via vores invitationsservice eller uafhængigt heraf:

a) Virksomheden skal sikre, at brugerne er inviteret lige og identisk til at indgive en anmeldelse om deres erfaringer vedrørende virksomheden, herunder købsoplevelser. Dette gælder også, når invitationerne er sendt til de tidligere brugere.

b) Virksomheden kan ikke invitere valgte brugere til at indsende en anmeldelse; Virksomheden skal invitere alle eller ingen. Hvis virksomheden ønsker at afvige fra princippet om alle eller ingen, skal virksomheden give os varsel ved at kontakte os via e-mail: Info@RatePanel.com. Det påhviler virksomheden at sikre, at udvælgelsen af brugere, der inviteres til at indsende en anmeldelse vælges på en objektiv, saglig måde.

c) Opfordring til at afgive en anmeldelse skal uvildig og uafhængig af, om der forventes brugeren at have haft en positiv eller negativ oplevelse i forbindelse med hans / hendes køb til virksomheden.

d) Sproget i opfordringen til at afgive en anmeldelse skal være neutral og f.eks uden nogen forsøg på at påvirke brugeren i en positiv eller negativ retning, eller tiltrække bestemte typer af brugere.

En Bruger er en kunde, der; har købt en vare eller tjenesteydelse fra virksomheden og dermed har placeret en ordre hos virksomheden, eller på anden måde kan dokumentere at bruge virksomhedens tjeneste.

Virksomheden opfordres til at bruge vores standard tekst, der fremgik af gennemgangen Invitation service, når du sender invitationer ud. Hvis Virksomheden foretager ændringer i vores standard tekst, skal virksomheden sikre, at ændringerne er i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer. Hvis vi skønner, at teksten i en bedømmelse invitation ikke overholder ovenstående retningslinjer, er vi til enhver tid har ret til at genindsætte standardteksten i gennemgangen af invitationen. Hvis vi gør det, vil vi underrette virksomheden med det

Det er i enhver henseende virksomhedens ansvar at sikre, at dennes anmeldelse invitationer og metoder til udvælgelse af brugere, der modtager en invitation til at gennemgå er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2 Anvendelse af ordrenummer

Vi giver virksomheden mulighed for at bruge ordrenummer. Dette medfører, at en bruger skal indsætte et ordrenummer for at skrive en anmeldelse af virksomheden.

Det er vigtigt at kunne dokumentere og støtte gyldighed i tilfælde af, at virksomheden er udsat for alvorlig dokumenteret misbrug på vores platform, hvilket resulterer i betydelig skade på virksomhedens omdømme.

Kontrol af bestillingsnummer kan kun oprettes ved at kontakte os via email: Info@RatePanel.com og samtidig videresende bevis for misbrug.

Hvis virksomheden fastslår, at ugyldige løbenumre anvendes i forbindelse med indsendelse af anmeldelser, skal virksomheden informere os herom.

Vi forbeholder os ret til at lukke for ordrenummer verifikation i tilfælde af mistanke om misbrug af funktionalitet, og / eller hvis vi ikke længere kan afgøre behovet for funktionaliteten.

3 Anvendelse af RatePanel-hjerter

Virksomheden vil være i stand til at se i administrationsmodulet på RatePanel, om selskabet er berettiget til at bruge vores logoer, grafik og varemærker på deres hjemmeside.

Hvis virksomheden viser RatePanel på eksempelvis dennes hjemmeside, skal virksomheden sikre, at den viste service altid præcist afspejler virksomhedens faktiske rangordning og det tildelte nummer af RatePanel-hjerter.

4 Færdige anmeldelser

Formålet med RatePanel er at skabe en platform, hvor brugere frit kan dele deres købsoplevelser eller tilsvarende forhold til virksomheden og dermed give en informativ og et retvisende billede af virksomhedens tjeneste.

Tillid er afgørende for os, og derfor kan vi ikke under nogen omstændigheder acceptere opdigtede anmeldelser, dvs. anmeldelser, der er ikke udtryk for et ægte købsoplevelse, for eksempel fordi revisionen er skabt af eller på vegne af virksomheden.

Vi anser direkte og indirekte skabelse af fabrikerede anmeldelser væsentlig misligholdelse af aftalen mellem virksomheden og os. Det er uden betydning, hvordan de færdige anmeldelser er oprettet, herunder om de er skabt af interne medarbejdere i selskabet eller af eksterne konsulenter.

Anmeldelser, som vi anser for falske, fremstillet eller lignende vil blive slettet, flyttet eller fremhævet, og vi har ret til at offentliggøre oplysninger om dette i forbindelse med virksomhedens profil på RatePanel.

5 Anmeldelser skrevet af virksomhedens medarbejdere

Det er ikke tilladt for virksomhedens medarbejdere, tidligere medarbejdere, virksomhedsejere, direktører eller familiemedlemmer heraf, at skrive anmeldelser i virksomheden.

6 Misbrug

Det er muligt for virksomheden at rapportere anmeldelser, som virksomheden anser for i strid med vores retningslinjer. Virksomheden må ikke misbruge denne rapportering for eksempel ved at udføre ubegrundet eller forkert rapportering af mange eller alle af de dårlige anmeldelser, rapportering konkurrenters positive anmeldelser, at rapportere den samme revision flere gange, når det allerede er blevet vurderet i henhold til vores interne kvalitet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Vi anser en sådan adfærd en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem virksomheden og os.