RatePanel's erhvervs vilkår og betingelser.

Følgende vilkår og forhold appellerer til virksomheder, organisationer og omhandler bl.a. retningslinjer vedrørende prøveperiode af RatePanel's Pro-medlemsskab. Inkluderer også anvendelse af RatePanel's invitationsservice.
Aftalen omfatter bl.a. ordrer som indeholder oplysninger om kunden operationelle regler og politikker samt retningslinjer der beskrives heri.

Se også: ”Retningslinjer for virksomheder's brug af RatePanel” & ”Retningslinjer for brug af RatePanel varemærker”

1 RatePanel's gratis prøveperiode af Pro-medlemskab

Når virksomheder tilmelder sig den gratis tjeneste, vil der blive oprettet en erhvervskonto på RatePanel's hjemmeside. I forlængelse heraf vil der kunne benyttes, og ses, eksakte tjenester og funktioner der er en del af RatePanel's service. Disse tjenester og funktioner forbeholder RatePanel sig retten til, og uden varsel, at fjerne eller redigere hvis det findes nødvendigt. Ydermere kan RatePanel integrere yderligere funktioner eller gratis prøveperioder af Pro-medlemsskabet i tillæg til det, der er beskrevet i denne aftale. Benyttes førnævnte tjenester (gratis prøver etc.) vil anvendelse heraf omfatte allerede beskrevet retningslinjer og kunden accepterer at følge og efterkomme disse.

Der kan tilbydes en gratis prøveperiode på 30 dage (fra tilmelding) til en virksomhed, eller organisation, som har en erhvervskonto på RatePanel. Gøres der brug af dette, kan der sendes e-mails til virksomhedens kunder gennem anmeldelsesservicen og invitere kunderne til at skrive anmeldelser af deres køb, erfaringer og generelt købsoplevelser der gavner både virksomhed og potentielle kunder. Når prøveperioden udløber, vil denne tjeneste ikke længere være aktiv. Virksomheden, eller organisationen, vil dog stadig have adgang til erhvervskontoen. RatePanel er ikke ansvarlig og påtager sig intet ansvar for kundens adfærd, agerende og benyttelse af services på hjemmesiden. Prøveperioden er en gratis version af RatePanel Pro, hvor kunden har mulighed for at se eksakte funktioner, som man ville kunne se, ved den betalte version af Pro-medlemsskabet. Ved Pro-medlemsskabet er det bl.a. muligt, at benytte grafisk materiale i form af RatePanel's logo og hjerter. Visningen af RatePanel-hjerter og score skal altid afspejle virksomhedens faktiske antal af disse, så kunden aldrig kan vildledes.

2 Kundens forpligtelse

Kunder af RatePanel er forpligtiget til at overholde aftaler og retningslinjer til enhver tid samt benytte RatePanel's services i harmoni med ovenstående. Brugen skal ydermere overholde alle gældende love, regler og bestemmelser på alle tidspunkter. Kunden garanterer, at dets brug af RatePanel på ingen måde overtræder gældende lov, regler eller bestemmelser eller til at krænke tredjeparts privatliv. Kunder af RatePanel erklærer og garanterer en overholdelse af alle internationale, føderale, statslige og lokale love, regler og bestemmelser vedrørende privatlivets fred, der gælder for dens virksomhed.

2.1 Password

Når der oprettes en erhvervskonto, genereres der et kodeord til den oprettede konti. Denne adgangskode må kun benyttes af og for kunden. Kunden er altid ansvarlig for brugen af RatePanel's services som optræder under prøveperioden, så kunden er i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer.

2.2 Brug af invitationsservice

Benyttes RatePanel's invitationsservice, skal der gives de fornødne informationer for at oprette og sende e-mail-invitationer til kunden. Dataene sendes til RatePanel og inkluderer bl.a. Navn, E-mail og ordre ID. Virksomhederne garanterer og erklærer, at de er berettiget (herunder have opnået alle nødvendige samtykker fra forbrugerne) for at tillade RatePanel til at behandle disse oplysninger efter behov for at levere anmeldelsesservicen og at brugen af sådanne oplysninger ikke bryder de gældende love i relation til databeskyttelse.

Via invitationsservicen får virksomheden adgang til en skabelon hvor konkrete informationer noteres ind. Virksomheden accepterer, at denne skabelon leveres som den er, og hvis virksomheden vælger at bruge nogen af denne e-mail skabelon, herunder at foretage ændringer i den, påhviler det førnævnte at sikre, at e-mail invitationen opfylder alle gældende lovkrav. Kunden accepterer aldrig at slette eller ændre teksten i sidefoden.

RatePanel og kunden anerkender og accepterer, at kunden, og ikke RatePanel, er og vil være den eneste afsender af enhver og alle e-mails, der sendes eller forårsaget at blive sendt af RatePanel til kunden i forbindelse med anmeldelsesinvitation. Ydermere accepterer kunden at:

i) Vedkommende identificerer sig med et afsender-navn (enten individuelt- eller firmanavn). Samt den pågældende person eller virksomhed indleder invitationsservicen som afsender af en sådan invitation. Kunden skal meddele RatePanel om eventuelle ændringer af indentifikations-navnet.

ii) Hvis det kræves i henhold til gældende love, regler eller bestemmelser sikre, at alle invitationer har en unsubscribe link og tekst, der opfylder alle gældende lovkrav, herunder CAN-SPAM-loven, således at det er muligt for modtagerne at anmode om ikke at modtage fremtidige kommercielle elektroniske mails og overholder sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

iii) Pågældende beskriver den eksakte essens i invitationen med 'emne' i headeren sådan, at overskriften ikke vil kunne vildlede en modtager, der handler rimeligt under omstændighederne.
Slutteligt skal invitationen indeholde kundens gyldig, fysisk postadresse og klar og tydelig identifikation af e-mailen (hvad enten det er reklame eller en opfordring).

3 Invitering af kunder til at indsende købsoplevelser

Virksomhederne kan opfordre kunderne til at indsende deres købsoplevelser. Dette gavner bl.a. andre potentielle kunder af en virksomhed, samt giver den eksakte virksomhed mulighed for, at forbedre deres service. Dette kan eksemplificeres ved at aktivere invitationsservicen. Virksomheden skal invitere enten alle eller ingen kunder til at indsende anmeldelser. Virksomheden må ikke invitere udvalgte kunder, da det er imod lovgivningen. Anmeldelsen skal uvildig og uafhængig af, om pågældende har haft en positiv- eller negativ oplevelse i forbindelse med købsoplevelsen, giver et præcist billede af oplevelsen med virksomheden. Sproget i opfordringen skal være neutral og uden forsøg på at eks. påvirke kunden i en positiv- eller negativ retning, eller tiltrække bestemte typer kunder. RatePanel forbeholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol af pågældendes e-mail-invitationer for at sikre, at alle krav og forpligtelser i denne henseende overholdes.

4 Ændringer af aftale og retningslinjer

RatePanel er berettiget til at ændre og foretage ændringer i aftalen, og retningslinjer, der henvises til heri, eller som på anden vis kan offentliggøres af RatePanel på sit websted fra tid til anden.
RatePanel vil give pågældende virksomheder forudgående varsel på sit websted, hvis der foretages ændringer i aftalen eller retningslinjerne. De nyeste versioner af nogen af disse dokumenter skal integreres i dele af aftalen. Virksomheden accepterer, at den fortsatte brug af RatePanel's services efter eventuelle udstationerede modificerede udgave af aftalen eller retningslinjerne medfører pågældendes accept heraf.

5 Aftalens løbetid

Aftalen bliver bindende og eksekveret på ikrafttrædelsesdatoen, som gøres ved, at vælge man accepterer betingelserne ved udfyldning af vores formular.

5.1 Varighed

Aftalen forbliver i kraft i overensstemmelse med informationen beskrevet i bestillingsformularen eller fakturaen. Skulle pågældende ikke benytte servicen, selvom denne er aktiv, forbliver aftalen i kraft indtil den opsiges af en af parterne.

5.2 Opsigelse af abonnement

Kunden kan afbryde brugen af RatePanel's service til enhver tid. Desuden har den pågældende mulighed for at lukke sin erhvervskonto til enhver tid. Lukning af en sådan erhvervskonto vil medføre, at RatePanel's service ikke længere vil være til rådighed for kunden. Lukning af erhvervskonto og afbrydelse af RatePanel's tjenester kan ske ved at kontakte info@ratepanel.com. Opsiger kunden abonnementet efter betalingen er faldet, bliver pengene ikke refunderet.

Abonnement, som er indbetalt, refunderes ikke. Dette gælder alle produkter RatePanel tilbyder. Der er ingen 14 dages fortrydelsesret eftersom alle kunder har mulighed for at teste softwaren uforpligtende i 30 dage. Abonnementet forlænges automatisk hver måned, medmindre abonnemtet opsiges af kunden eller RatePanel.

RatePanel kan, uden forudgående varsel til enhver tid og uanset årsag, herunder men ikke begrænset til en periode på konto inaktivitet opsige pågældendes adgang til RatePanel's tjenester, opsige aftalen, suspendere eller opsige kundens erhvervskonto. RatePanel vil underrette pågældende om en sådan ophævelse eller suspension.

5.3 Bortfald af benyttelse

I tilfælde af aftalens ophør, uanset årsagen, er den pågældende forpligtet til at ophøre med enhver brug af RatePanel's tjenester.

5.4 Ansvarsbegrænsning og ansvarsfriskrivelse

Brug af RatePanel's tjenester påhviler kunden. RatePanel fraskriver alle garantier uden begrænsning for ikke-overtrædelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. RatePanel's service på hjemmesider kan ændres, opdateres, suspenderes eller afbrydes til enhver tid uden varsel eller ansvar. RatePanel garanterer ikke den almene gyldighed eller tilgængelighed af RatePanel's service.
RatePanel er ikke ansvarlig for kundens brug af førnævnte, herunder uden begrænsning for kontraktbrud, urigtige oplysninger og tilsidesættelse af lovmæssige forpligtelser. Intet i aftalen udelukker eller begrænser parternes ansvarsforhold.

6 Oplysninger og garantier

Hver part erklærer og garanterer af hver part har magt og myndighed til at indgå denne aftale, at yde deres rettigheder og gennemføre betingelserne, heri gennemførelsen af denne aftale, som denne part, og ydeevnen af sine opgaver og forpligtelser herunder, ikke krænke eller skabe konflikt med nogen aftale. Ved afvikling heraf vil denne aftale udgør den retlige, gyldig og bindende forpligtelse af dennes håndhæves mod sådanne part i overensstemmelse med dens betingelser.

6.1 Kunde

Kunden er ikke berettiget til at overdrage eller overføre sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra RatePanel.

6.2 RatePanel

RatePanel er berettiget til at overdrage og/eller overføre nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til tredjepart.

6.3 Immaterielle rettigheder

Den RatePanel service, herunder indhold på RatePanel's service og al teknologi, er og bliver den eneste og eksklusive ejendom af RatePanel og vil blive beskyttet i overensstemmelse med gældende love om ophavsret og anden lovgivning. Ingen licens til nogen underliggende teknologi er givet. Kunden må ikke foretage 'reverse engineering' eller på anden måde forsøge at opdage kildekoden, objektkode eller forretningshemmeligheder i forbindelse med RatePanel's services eller eventuelle underliggende teknologi. Hvis kunden giver feedback, ideer eller forslag til RatePanel's hjemmeside eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden, er dette fuldt ud lovligt.

6.4 RatePanel design

Kunden er kun tilladt at bruge RatePanel's logoer, grafik og varemærker, hvis en sådan ret er blevet givet til kunden af RatePanel. Den pågældende person vil være i stand til at se, om en sådan ret er givet ved at se dennes erhvervskonto på RatePanel's hjemmeside.

7 Generelle henvisninger til kunden

Kunden accepterer, at RatePanel må bruge dennes navn og logo på RatePanel's hjemmeside og som en del af en generel liste over RatePanel's kunder.

7.1 Fortrolige oplysninger

Parterne er gensidigt forpligtet til ikke at afsløre indholdet af aftalen til tredjepart, og at videregive oplysninger om vilkårene i denne aftale (herunder enhver ordreseddel). Oplysninger, der stammer fra eller vedrører et parti kan kræves hemmeligholdt på grund af karakteren af sagen. Fortrolighedens erklæring gælder også efter aftalens ophør uanset årsagen til opsigelsen.

7.2 Uafhængighed i aftale

Den invaliditet, ulovlighed eller anfægtelse af en sektion (eller en del af en sektion), i aftalen påvirker ikke opretholdelse af den resterende del af afsnittet (hvis nogen) og aftalen.
Aftalen indeholder hele aftalen mellem kunden og RatePanel om brugen af RatePanel's service og erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne i forhold til samme.

7.3 Copyright politik

Det er RatePanel's politik, at blokere adgangen til, eller fjerne materiale, som den mener i god tro til at være ophavsretligt beskyttet materiale, som er blevet ulovligt kopieret og distribueret af nogen af vores annoncører, associerede selskaber, indholdsleverandører, medlemmer eller brugere; og fjerne og afbryde service til recidivister.

RatePanel's handelsbetingelser

7.4 Betaling

RatePanel modtager betaling med Visa, Mastercard og American Express og vil først blive trukket på din konto, når vi har servicen klar til at implementere på din webshop/butik.
RatePanel krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen. RatePanel gemmer ingen af de indtastede kortoplysninger.

Ved faktura betaling, forbeholder RatePanel sig alt ret til, at lukke for købers konto og medlemskab, hvis betaling udebliver.

7.5 Levering

RatePanel sørger for levering af tjenesten/servicen til modtager, på den samme dato pengene bliver trukket. Såfremt der opstår forsinkelser, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. RatePanel tager selv kontakt til vedkommende hvis der skulle opstå forsinkelser eller andet. RatePanel beskæftiger sig udelukkende med B2B og services tilgængelige er kun tilegnet erhvervskunder af førnævnte. I forlængelse heraf er RatePanel ikke forpligtiget til at følge den almindelige købelov. Slutteligt understreger vi, at RatePanel ikke har fortrydelsesret når først den pågældende virksomhed har overført pengene til RatePanel's konto i forbindelse med køb af en service.

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
RatePanel.com
Dagnyvej 13 3.tv
9000, Aalborg

Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger eksempelvis kopi af ordrebekræftelse.

8 Kontakt

Du kan kontakte RatePanel via e-mail på Info@RatePanel.com eller på følgende adresse:

RatePanel IVS,
Dagnyvej 13 3.TV, 9000 Aalborg
info@RatePanel.com
CVR nr: 37572977