Retningslinjer for brug af varemærker

Følgende retningslinjer gælder for enhver brug af RatePanel's varemærker, logoer, standardiserede grafik som beskrevet i kundens aftale med RatePanel eller efter kundens forudgående skriftlige samtykke fra RatePanel. Disse retningslinjer indeholder oplysninger til kunden om hvilke RatePanel materialer pågældende kan benytte, hvordan disse skal vises og i hvilken sammenhæng. Kunden er forpligtet til at overholde de retningslinjer til enhver tid.

1 Grafisk materiale

Al materiale tilhører RatePanel og skal være beskyttet i henhold til gældende ophavsret, varemærker og anden lovgivning. Intet i disse retningslinjer, anses som overdragelse af ejerskab af RatePanel's grafiske materiale til kunden. RatePanel's logo kan findes på; https://ratepanel.com/press.

Materialet skal altid vises nøjagtigt som de vises på https://ratepanel.com/press.

2 Tilladt anvendelse af grafisk materiale

Den pågældende person må kun bruge RatePanel's grafiske materiale i overensstemmelse med førnævntes aftale med RatePanel eller efter forudgående skriftlig tilladelse fra RatePanel.

Alle andre kan kun bruge RatePanel's varemærke, herunder ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer deraf, som en del af et virksomhedsnavn, handelsnavn, produktnavn eller tjenestenavn efter forudgående skriftlig tilladelse fra RatePanel eller hvis det tillades i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

Al brug af RatePanel's grafiske materiale herunder, men ikke begrænset til brug i tv-reklamer, er kun tilladt efter forudgående skriftlig tilladelse fra RatePanel eller hvis det tillades i henhold til kundens aftale med RatePanel.

3 Uautoriseret brug

Kunden må ikke bruge RatePanel på anden måde end beskrevet i kundens aftale med RatePanel eller andet er aftalt skriftligt.

Kunden må ikke bruge eller registrere, helt eller delvist, RatePanel's grafiske materiale eller andre varemærker, herunder RatePanel's ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer deraf, som eller som en del af et virksomhedsnavn, handelsnavn, produktnavn eller servicenavn medmindre det er tilladt i aftalen med RatePanel.

Kunden må ikke bruge andre variationer af det grafiske materiale til ethvert formål eller bruge andre RatePanel-ejede grafiske symboler, logoer eller ikoner i en nedsættende måde.

Kunden accepterer og er enig om ikke at bruge det grafiske materiale eller andre varemærker, herunder ejede grafiske symboler, logoer, eller ikoner, på en måde, der ville indebære påtegning, tilhørsforhold, sponsorering eller støtte fra en tredjeparts produkt eller en service.

Endvidere kan kunden ikke registrere identiske eller næsten identiske RatePanel-ejede materialer som et domænenavn, herunder som et andet niveau domænenavn eller bruge som backend domæne.

4 Henvendelser

Ved henvendelser vedrørende retningslinjerne kan der tages kontakt på følgende adresse: RatePanel IVS, Dagnyvej 13 3.tv, 9000 Aalborg, Danmark, CVR-nr; 37572977, E-mail: info@ratepanel.com

5 Opdateringer af retningslinjer

RatePanel kan til enhver tid foretage ændringer i varemærkeretningslinjerne med fremtidig virkning. RatePanel giver kunden forudgående varsel, hvis der foretages ændringer af disse.