Optimeret oversigt med droneopmåling

Sponsoreret indhold:

Dronen er af flere blevet en del af husstanden, så det er ikke et sjældent syn på himmelen i dag. Dronen bruges i mange forbindelser, om det er til privat brug eller i arbejdsøjemed, så er dronen kommet for at blive. Det er derfor også et værktøj landinspektører benytter sig af i deres dagligdag. 

Droneopmåling er et nyere opmålings værktøj der findes på markedet i dag. Ved en droneopmåling kan man med lethed skabe et hurtigere overblik over et større areal, derfor kan man med fordel bruge droneopmålingen. For med de indsamlede opmålinger kan man blandt andet skabe både 3D modeller, enkeltbilleder, videoer eller højdekurver, hvilket giver et bedre indblik i det forekommende projekt for arealet. 

Inden man skal foretage en droneopmåling er det vigtigt den valgte flyverute gennemses for eventuelle justeringer. Her skal man ydermere tage højde for vejrforholdene på den pågældende dag, da vind og vejr kan have indflydelse for dronen. Dette er noget der kan foretages på stedet, hvor droneopmålingen skal foretages. De landinspektører der står for droneopmålingen, er alle certificeret af Trafikstyrelsen til at flyve erhvervsmæssigt med deres droner. Nogle landinspektører har også modtaget dispensation af Trafikstyrelsen, til at lave droneopmålinger i bymæssige bebyggelse. Det gør at de virksomheder der foretager droneopmålinger, kan udbyde dette for deres kunder, hvilket kun er med til at løse langt flere opgaver end tidligere.

Af droner findes der flere type modeller, men det er hovedsageligt fastvingedroner eller små helikopterdroner der benyttes af landinspektørere. Droner er gode til at kortlægge større områder, som byggerier, byer eller skovområder. De kan gennemsøge områder, som til dels ikke ville være muligt at tilse med andre målingsudstyr, da dronen kan tilse bygninger eller områder for eventuelle skader eller problemstillinger. Dronen kan typisk flyve i 100 meters højde, og er her i stand til at lave opmålinger på jorden for hver to til tre centimeter. Dette giver en høj detaljering opmåling af det givne område. Når droneopmålingen er færdiggjort, bliver alt det indhentet data, sammensat til en 3D model. Via modellen kan man fastlægge hvor der skal sættes ind med eventuel forbedringer af bygninger eller udsatte områder.